Strategisk fokus på digital transformation

Vi ønsker at styrke vores lokale virksomheders potentiale i at udnytte data.

”Målet med projektet er klart. Vi skal være i stand til at hjælpe vores lokale virksomheder og organisationer med at få øjnene op for det potentiale, som ny teknologi har. Vi skal guide dem i at udnytte de data, som mange af dem i forvejen indsamler, men som i dag ikke udnyttes optimalt. Der er et kæmpe potentiale i data, og på sigt kan vi bruge data til at udvikle, skabe vækst og beskæftigelse”

 -       Borgmester, Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune.

Formål

Med afsæt i projektet NordVest Smart Production har vi i Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med Jammerbugt Kommune igangsat projektet ”Strategisk fokus på Digital transformation”. Projektet har til formål at sætte fokus på de lokale virksomheders digitale udvikling og deres indtræden i industri 4.0. 

Med projektet bliver der gået strategisk til værks, hvor der er indsat en Tænketank, bestående af politikere, erhvervsrepræsentanter og andre eksperter. Med tænketanken er der nedsat nogle ekspertpaneler, der sammen med udvalgte lokale virksomheder er i færd med at udarbejde en række af strategiske temaer, med det formål at undersøge lokale virksomheders digitale modenhed.

Tænketank 

Tænketanken og ekspertpanelernes tanker omsættes til konkrete lokale virksomhedsforløb, med henblik på at forankre og styrke virksomhedernes digitale transformation. De endelige resultater af Tænketankens arbejde skal udmøntes i en række strategiske anbefalinger til de lokale virksomheder og andre aktører, der har interesse i at sætte digital transformation på dagsordenen.

Læs mere 

Artikel om Tænketanken 

Partnere

Kommuner:
Vesthimmerland & Jammerbugt

Erhvervsservice:
Erhverv Væksthimmerland & Vækst Jammerbugt

 

 

 

Finansiering

Erhvervsministeriets yderområdepulje 

Kontakt

Stig Berg Norsk 

Budget

2.500.000 kr

Tidsperiode

1. januar 2020-
31. december 2021