Udvikling af innovative sundhedsteknologier

InnoPanTec

InnoPanTec

Målet med projektet er at bidrage til den gode hygiejne på lokale plejecentre, og dermed mindske smittespredningen af Covid-19, bakterier og andre virusser. Dette skal ske gennem udviklingen af innovative velfærdsteknologier og ved et stærkt samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og videninstitutioner.

Formål

InnoPanTec er et EU-finansieret sundhedsprojekt, der retter fokus mod ældreplejen og problematikken omkring Covid-19.

Med den igangværende pandemi er plejecentrene særligt sårbare, da beboere og personale dagligt er udsat for forhøjet smitterisiko. Med projektet sættes innovation og forskning derfor i højsædet, i forhold til den daglige hygiejne og mindskning af smittespredning.

Indsatsen starter som et brobyggerprojekt, hvor der over det næste halve år indsamles data og viden om eksisterende hygiejne, indretning og adfærdsmønstre på lokale plejecentre, med det formål at identificere typiske smittekilder.

Ambitionen er efterfølgende at igangsætte et større projekt med test og udvikling af sundhedsteknologier gennem et såkaldt triple helix samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og videninstitutioner. 

Et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser

Projektet består i et stærkt samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og den svenske Mölndals Kommune, lokale plejecentre fra hver af de to kommuner og Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Professionshøjskolen UCN er inddraget som videnspartner i projektet, og har til opgave at indsamle data på plejecentrene i både Danmark og Sverige. Den nye viden bliver samlet i en analyse, som skal bruges til at konkretisere og udvikle bestemte løsningsforslag til sundhedsteknologier, samt understøtte læringen om hygiejne og smittespredning på UCN's sygeplejerske- og ergoterapeutuddannelser.

Har du som virksomhed interesse i at deltage i et spændende innovationsprojekt?

Projektet er lige nu i gang med den indledende fase, hvor der indsamles data over hygiejne- og adfærdsmønstre med det formål at se, hvilke innovative sundhedsteknologier, som kunne være oplagte at anvende til at forebygge og reducere smitte.

Har din virksomhed en innovativ idé til udvikling af sådanne sundhedsteknologier og interesse i at blive en del af projektet og et stærkt innovationspartnerskab? Så hører vi gerne fra dig. Kontakt projektleder Stig Berg Norsk på stin@vesthimmerland.dk eller på tlf. 40721521

InnoPanTec for virksomheder

Seneste nyt om InnoPanTec

Her kan du følge med i de seneste nyheder omkring projektet - vi holder dig løbende opdateret. 

Gå til seneste nyt 

Kontakt os

Her finder du kontaktinformationer på projektets administration. 

Gå til kontakt os 

InnoPanTec for virksomheder

Har din virksomhed en innovativ idé til udvikling af sundhedsteknologier og interesse i at blive en del af et innovationsmiljø?

Gå til for virksomheder 

Partnere

Kommuner:
Vesthimmerlands Kommune (Danmark)
Mölndal Kommune (Sverige)

Videnspartnere:
Professionshøjskolen UCN

Plejecentre: 
Plejecenter Solvang, Aars 
Plejecenter Bøgely, Løgstør
Plejecenter Fässbergs, Mölndal
Plejecenter Brogårdens, Mölndal

Projektejer:
Vesthimmerlands Kommune 

Finansiering

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kontakt

Stig Berg Norsk
Udviklingskonsulent

E:stin@vesthimmerland.dk
M:40721521

Budget

484.837 kr. 

Tidsperiode

3. Januar 2022-
30. Juni 2022