Sundhedsinnovation

InnoCompTec

InnoCompTec

InnoCompTec er et EU-projekt, som ældreplejen i Vesthimmerlands Kommune deltager i. Plejecentrene var hårdt ramt af smitte under Covid-19 pandemien, og for at undgå acceleration af Covid-19 og andre lignende infektionssygdomme fremover, vil projektet sætte fokus på forebyggelse af smitte og smittespredning på udvalgte plejehjem i kommunen.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle kompetencerne hos sundhedspersonalet i Vesthimmerlands Kommune og Mölndals Kommune. Det skal gøres ved hjælp af udvalgte simulationsteknologier, som blandt andet består af VR-briller og Avatar teknologi.

Teknologierne bruges til udviklingen af personalets kompetencer på en helt ny måde, således at de bedre bliver i stand til at identificere smittekilder på plejehjemmene, og derved hjælpe til med forebyggelsen af smittespredningen.

Kompetenceudviklingen vil foregå i tæt samarbejde med en række Life Science virksomheder. Tilsammen vil 60 sundhedsmedarbejdere fra de to kommuner deltage i kompetence forløbene.

InnoCompTec skal bidrage til både at fastholde eksisterende personale, øge motivation og sikre trivsel, reducere sygefravær, og ikke mindst gøre det attraktivt at rekruttere ny arbejdskraft til ældreplejen.

Et samarbejde mellem Danmark og Sverige

InnoCompTec består af et stærkt samarbejde på tværs af landegrænserne. I projektet deltager således Mölndals Kommune og uddannelsesinstitutionen Mölndal Campus i Sverige. Derudover deltager virksomhedsklyngen Danish Life Science Cluster og Professionshøjskolen UCN, som løbende skal evaluere projektets resultater, samt opsamle viden og erfaringer.

Derudover vil Vesthimmerlands Kommune og Mölndals Kommune hver især etablere fysiske Living Labs, hvor kompetenceudviklingsaktiviteterne vil foregå.

InnoCompTec er et 3-årigt projekt, og er finansieret af EU’s ØKS Interreg program.

Er din virksomhed interesseret i at deltage i et spændende EU-projekt?

Projektet blev sat i gang d. 1 september 2023, så skulle din virksomhed have interesse i at blive en del af projektet, hører vi gerne fra dig.

Medfinansieret af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

 

Medfinansieret af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Seneste nyt om InnoCompTec

Her kan du læse nyheder om projektet - Vi opdaterer siden løbende.

Seneste nyt

Kontakt


Her kan du finde kontakt informationer om partnerne i InnoCompTec. 

Kontakt

Supplerende information

Her kan du få mere baggrundsinformation omkring projektet - Vi opdaterer siden løbende.

Supplerende information

Partnere

Kommuner:
Vesthimmerland Kommune
Mölndal Kommune

Videnspartnere:
Campus Mölndal
Professionshøjskolen UCN

Virksomhedsklynger:
Danish Life Science Cluster

Projektejer:
Vesthimmerland Kommune

Tidsperiode

1. september 2023-
31. august 2026

Finansiering

Medfinansieret af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Budget

1.633.600 Eur.