Next Step Himmerland

Fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed.

Projektet Next Step Himmerland er et samarbejde mellem Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune.

Formål

Formålet med projektet er at øge turismeerhvervets viden om grøn omstilling og bæredygtighed, viden der i sidste ende kan føre til konkrete indsatser. 

Dette gøres gennem en opsøgende virksomhedsindsats, der tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov og udfordringer, og gennem skræddersyede og længerevarende virksomhedsforløb opnår de konkrete handlingsplaner og grønne forretningsmodeller.

Med projektet etableres og faciliteres der et netværk for de lokale virksomheder, med fokus på grønne værdikæder og samarbejder.

Læs mere om projektet her  

Partnere

Samarbejde mellem:
Vesthimmerland & Mariagerfjord Kommuner 

Miljømærkning Danmark

Projektejer: 
Destination Himmerland 

Finansiering

Decentrale erhvervsfremmemidler

Kontakt

Louise Storgaard Nielsen

Budget

4.945.200 kr.

Tidsperiode

1. september 2020-
31. december 2023