Øger vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse

Grøn omstilling

Grøn omstilling

Vi ser den grønne omstilling som en solid erhvervsmæssig styrkeposition.

I Vesthimmerlands Kommune har vi et øget fokus på en lang række af emner inden for den grønne omstilling. Vi har bl.a. det ambitiøse mål, at Vesthimmerland skal være klimaneutralt i 2050, og dette skal blandt andet ske i samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

Klimaplanen udarbejdes som en del af det nationale klimaprojekt DK2020. Her arbejder i alt 94 danske kommuner på at gøre deres kommune klimaneutrale inden 2050. 

Læs mere om klimaplanen her 

Vi arbejder for at gøre vores lokale erhvervsliv grønnere og bæredygtige

Vi omsætter vores politiske ambitioner ved at gå forrest indenfor den grønne omstilling og understøtte vores erhvervsliv gennem flere grønne tiltag, aktivitetstilbud, inspiration og input. På denne måde imødekommer vi fremtidige udfordringer og sikre bæredygtig vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Vi arbejder blandt andet på at styrke det innovative mindset inden for Cirkulær økonomi. Fremover vil vi rette fokus mod følgende: 

  • at udnytte kommende kommunale investeringer og anlæg samt teknologier til at skabe og teste innovationer i forbindelse med grøn omstilling.
  • at skabe øget bevidsthed blandt virksomheder med henblik på at indgå i strategiske lokale, nationale og internationale partnerskaber.
  • at arrangere flere temamøder og konkrete aktivitetstilbud til virksomheder om bæredygtighed og grøn omstilling.
  • at mobilisere et kvalificeret beredskab af rådgivere med henblik at styrke den opsøgende tilgang ude hos virksomhederne.

Har du en grøn idé?

Ønsker din virksomhed at have fokus på bæredygtighed og identificere varige forbedringer i form af en øget produktivitet og konkurrencefordel. Har du som virksomhed måske en grøn projektidé eller blot ønsker sparring, så hører vi gerne fra dig. Du finder kontaktoplysningerne her