Udvikling

Sammen skaber vi Mulighedernes Vesthimmerland

Mulighedernes Vesthimmerland

I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi for at styrke den lokale erhvervsudvikling, og gennem en stærk fælles indsats former vi Mulighedernes Vesthimmerland. Med denne hjemmeside ønsker vi at levendegøre vores erhvervsstrategi 'Mulighedernes Vesthimmerland' gennem konkrete udviklingsspor, aktiviteter, nyheder og erhvervsudviklingsprojekter til inspiration for dig og din virksomhed.

Vores vision er at være en dynamisk erhvervskommune, som har modet og viljen til at gå nye veje, hånd i hånd med erhvervslivet for at styrke de lokale muligheder, og for at finde fælles løsninger på fremtidens udfordringer. Vesthimmerland er kort sagt mulighedernes land præget af handlekraft.

Det vesthimmerlandske erhverv er bygget på et solidt fundament, der historisk har rødder i landbruget, og som gennem tiden har udfoldet sig til at være præget af produktions- og fremstillingsindustrien. Vi er samtidig også en mangfoldig erhvervskommune, der rummer mange forskellige brancher, og hvor iværksætter-ånden er høj.

Der er ingen, der kommer foran ved at gå i andres fodspor og derfor er vi i Vesthimmerland ikke bange for at være ”first movers”. Vi har en høj virkelyst, et innovativt mindset og gennem dialog og tætte samarbejder udvikler vi erhvervsmæssige styrkepositioner. Gennem ambitiøse strategier imødekommer vi fremtidens udfordringer og muligheder.

Vores udviklingsspor 

Med udgangspunkt i vores erhvervsstrategi har vi opsat tre udviklingsspor, der repræsenterer og realiserer nogle af de målsætninger vi har sat for den lokale erhvervsudvikling. 

Vi ser fremtidens muligheder og udfordringer som en styrkeposition. Med de uanede muligheder, som industri 4.0 bringer med sig, omfavner vi sammen med erhvervslivet den digitale transformation og ser den som en styrkeposition, der skal videreudvikles til gavn for din virksomhed.

Gennem den grønne omstilling vil vi sikre øget vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse, og med en innovativ tilgang går vi forrest for at understøtte erhvervslivet. Alt sammen med det formål at øge din virksomheds bæredygtighed og identificere varige forbedringer.

Vi retter fokus mod vore unge og tiltrækning af arbejdskraft, med det formål at understøtte og udvikle vækstpotentialerne i det lokale erhvervsliv.

Nedenstående visualiseres vores tre udviklingsspor med tilhørende erhvervsudviklingsprojekter. Vi opsætter og udvikler løbende nye udviklingsspor til gavn for erhvervslivet.