Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland

Formål 

Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland, i daglig tale GRØN, er et udviklingsprojekt, som er støttet af Regionalfonden (ERDF). Projektet skal sikre udvikling og facilitering af industrielle symbioser i 100 deltagende SMV’er i Nordjylland gennem grønne forretningsmodeller.
 
Industrielle symbioser (IS) involverer og engagerer SMV’erne til deling eller udveksling af materialer såsom vand, energi, etc.. Deling og udveksling af ressourcer skaber synergier og styrker værdikædesamarbejder mellem SMV’er på tværs af brancher. Vi tror på at en virksomheds spild kan blive en andens virksomheds guld.
 
Projektet understøtter Regionsrådets ”Regional Udviklingsstrategi for 2020-2023: Mulighedernes Nordjylland”, særligt ved at styrke sammenhængskraften i Nordjylland ved at facilitere samarbejde i mellem virksomheder og organisationer. GRØN understøtter tilsvarende Regionsrådets mål om grøn omstilling og ressourceeffektivitet ved at facilitere industriel symbiose, der leder til ressourcebesparelser.
 
GRØN bidrager også til at nå målsætningen om en 70% reduktion af CO2-emissioner i 2030.

Læs mere

Læs mere om projektet her 

Vi sætter fokus på køling, overskudsvarme og konvertering af energikilder

I tæt samarbejde med Erhverv Væksthimmerland og Center for Logistik og Samarbejde, sætter vi nu fokus på køling, overskudsvarme og konvertering af energikilder.
Vi er teamet op med et kompetent hold fra NIRAS, og der lægges store planer for det fremtidige fjernvarmenet i Aalestrup (AN Energi AMBA) og Aars fjernvarme (AMBA)

Er du SMV og kan du mærke presset på tegnebogen med de nuværende energipriser, og har din virksomhed en geografisk relation til fjernvarmeværkerne, så er det nu du skal op ad stolen!

Alt dette gennem industrielle symbioser i projekt Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (GRØN), der er finansieret gennem Erhvervsfremmestyrelsen.

Ræk ud til den lokale projektleder Jannie Valentin Dexter Jakobsen (Vesthimmerlands Kommune) eller Dan Skovgaard (Erhverv Væksthimmerland) og hør nærmere!

Partnere

Projektleder:
Center for Logistik og Samarbejde

Projektpartnere:
Netværk For Bæredygtig Erhvervsudvikling
Aalborg Universitet
Port of Aalborg
Hydrogen Valley
Mariagerfjord Kommune
Hjørring Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune 

Finansiering

Den Europæiske Regionale Udviklingsfond

Kontakt

Jannie Valentin Dexter Jakobsen