Cirkulær innovation i partnerskaber

Fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed i virksomheder.

Som en del af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) er vi i partnerskab med de tre kommuner Thisted, Jammerbugt, Hjørring og erhvervskontorene Business Rebild og Brønderslev Erhverv indgået i projektet Cirkulær Innovation i partnerskaber. 

Formål 

Formålet med projektet er at styrke det innovative mindset inden for Cirkulær økonomi og bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder (smv'er). 

Innovationspartnerskaber

Projektet er bygget på innovationspartnerskaber, hvor flere nordjyske smv’er er involveret. Herunder deltager Aalborg Universitet som videnspartner på projektet. Forløbet sætter fokus på nye cirkulære koncepter, løsninger og produkter, der kan imødekomme virksomhedernes behov. 

I Vesthimmerlands Kommune er der dannet et CIP forløb omkring genanvendelse af plast. Formålet er at bringe lokale plastaktører sammen og afprøve muligheden for at etablere et lokalt cirkulært loop. Partnerskabet består af; Vesthimmerlands Kommune, Erhverv Væksthimmerland, Genplast, Vesthimmerlands Forsyning, Aalborg Universitetshospital Farsø og Aalborg Universitet – Institut for Planlægning.

Projektet blev afsluttet i juni 2021, men hvis du vil høre om dine muligheder for at deltage i lignende grønne projekter, kan du henvende dig til Vesthimmerlands Kommune eller Erhverv Væksthimmerland 

Partnere

Vesthimmerlands Kommune & Erhverv Væksthimmerland,

Virksomheder:
Genplast og Vesthimmerlands Forsyning

Videnspartnere:
Aalborg Universitetshospital Farsø &
Aalborg Universitet – Institut for Planlægning.

Finansiering

EU's Regionalfond

Kontakt

Jannie Valentin Dexter Jakobsen