ACE projektet

ACE projektet

I Europa står vi over for en demografisk udvikling, da en aldrende befolkning og færre unge til at løfte arbejdsbyrden, udfordrer hjemmeplejesektoren. Vesthimmerlands Kommune ønsker derfor at understøtte rekruttering og skubbe på udviklingen af hjemmeplejeteknologierne, for at opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen.

Projektets formål

Som følge af den demografiske udvikling vil Vesthimmerlands Kommune have behov for at rekruttere langt flere nye SOSU-medarbejdere frem mod 2030. For at kunne løse opgaver og tilbyde borgerne den service, de har krav på, er der behov for at der bliver leveret ydelser til borgeren på en ny måde.

Vesthimmerlands Kommune deltager derfor i ACE, ”Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region”, som er et 3.5-årigt EU medfinansieret udviklingsprojekt som skal hjælpe med at fastholde kvalitetspleje og udvikle teknologier inden for hjemmeplejen i Nordsø Regionen, og derved bidrage til fremtidssikringen af hjemmeplejen.

Projektet skal igennem identificeringen af virksomheder og nye teknologier samt vidensdeling, på tværs af landegrænserne, understøtte innovationen af hjemmeplejen.

Teknologierne, som f.eks. kunne være virtuel hjemmepleje og forskellige applikationer, er et strategisk fokusområde som kommunen gerne vil arbejde med og som skal være med til at understøtte god service og øge livskvaliteten hos borgerne, i de trygge rammer i deres egne hjem.

Et tæt samarbejde i Nordsøen

Udfordringerne med rekruttering samt det øgede behov for pleje er en international problemstilling. Vesthimmerlands Kommune vurderer derfor at et samarbejde på tværs af grænserne, med vidensdeling og identifikation af løsninger, er en af mange veje som kommunen vælger at gå for at bearbejde problemstillingen.

Samarbejdet med EU bidrager til, at hjemmeplejesektoren gøres til et mere attraktivt arbejdsområde igennem innovation, teknologi og vidensdeling.

Under projektet samarbejdes der med 14 partnere, bestående af organisationer der arbejder med nationale og regionale udfordringer, fra seks Europæiske lande. Her er der tale om partnere fra Danmark, såvel som Sverige, Holland, Belgien, Frankrig og Tyskland.

Kommunen samarbejder med lande som har deres egne erfaringer med hjemmeplejesektoren, da f.eks. Holland og Belgien har større tradition for at privatisere hjemmeplejen, hvor det i b.la. Danmark er offentligt.

Er du eller din virksomhed interesseret i at medvirke i et spændene internationalt projekt?

Projektet blev sat i gang d. 1. januar 2023, så skulle din virksomhed have interesse i at blive en del af projektet, hører vi gerne fra dig.

Projektet er medfinansieret af EU-programmet Interreg North Sea Region.

Medfinansieret af EU-programmet Interreg North Sea Region

Partnere

Sverige:
RISE Research Institute of Sweden
Innovation Skåne
Höganäs Kommune

Holland:
Brabant Development Agency (BOM)
Oost NL
Han University of Applied Sciences

Danmark:
Aarhus Kommune
Vesthimmerlands KommuneBelgien:
ESN European Social Network
Thomas More University - Living & CareLab
Boone N.V.

Frankrig:
Biotech Sante Bretagne
CoWorkHit Innovation Centre

Tyskland:
TUHH Hamburg University of Technology

Finansiering

Medfinansieret af EU-programmet Interreg North Sea Region.

Tidsperiode

1. januar 2023 - 30. juni 2026

Budget

4.361.215 €

Kontakt

Julie Ringgaard Jensen
Seniorkonsulent

​Mobil: 2485 8796
jrje@vesthimmerland.dk