DK2020

Et klimaneutralt Vesthimmerland i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Formål

Vesthimmerlands Kommune er sammen med 64 øvrige danske kommuner en del af det nationale klimaprojekt, DK2020. Som en del af projektet skal Vesthimmerlands Kommune udarbejde en helhedsorienteret klimaplan for Vesthimmerland, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Det overordnede formål med klimaplanen er at sikre, at Vesthimmerland er klimaneutral senest i 2050 – og gerne før, og dette skal bl.a. ske i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Klimaplanen forventes at blive godkendt i slutningen af oktober 2022, hvorefter arbejdet med den grønne omstilling fortsætter.

- Vi kan som kommune ikke nå målet ale­ne. Derfor skal vi være fælles om forandringerne, og vi skal have alle med allerede fra dag et – borgere som virksomheder.
Borgmester, Per Bach Laursen.

Der rettes bl.a. fokus mod innovative tiltag, som etablering af et klimaråd med repræsentanter fra erhvervslivet, der ønsker at præge den grønne agenda. Yderligere gennem innovative cirkulære partnerskaber mellem virksomheder, kommune og videnspartnere, konkrete aktivitetstilbud, vejledning og sparring.

Bliv en del af den grønne omstilling

Klimaplanen for Vesthimmerland er lige nu under udarbejdelse, og det betyder, at der er rig mulighed for, at du og din virksomhed kan blive en del af den grønne omstilling i Vesthimmerland.

Vil din virksomhed gerne være en del af den grønne omstilling, eller har din virksomhed et relevant perspektiv på, hvordan vi sikrer, at Vesthimmerland er klimaneutral inden 2050, hører vi gerne fra dig. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden. 

Læs mere

Artikel (s.19) i Nordjyskes tillæg, Et bæredygtigt Nordjylland.

Projektbeskrivelse 

 

 

Partnere

Projekt:
RealDania
KL
Regionerne
C40 Cities
Concito

Fælles klimaindsats: 
Lokale borgere,
virksomheder
og foreninger 

 

Tidsperiode

Vesthimmerlands Kommune deltager i DK2020 fra marts 2021 – oktober 2022.
Vores fælles klimaindsats fortsætter dog frem mod 2050.

Kontakt

Projektleder:
Gitte V. Christensen
M: gich@vesthimmerland.dk
Tlf: 2889 7536