Center for DataIntensiv Innovation

Projektet er afsluttet

Formål

I 2020 blev en forundersøgelse udarbejdet over mulighederne og potentialerne i et fælles cloud-center. Projektet tager afsæt i en forundersøgelse, der skal undersøge mulighederne i et fælles cloud-center med henblik på datadrevet innovation. Forundersøgelsen skulle afklare to forhold:

  • Kan der afklares modeller, hvori virksomheder kan drage nytte af fælles ressourcer for avanceret digital transformation?
  • Kan der udvikles modeller, der sikrer tilstrækkeligt højt fagligt niveau i indsatsen?

Datadrevet innovation

Gennem projektet NVSP er det erfaringen, at produktionsvirksomhederne efterspørger endnu mere rådgivning og sparring på hvordan de kan arbejde med datadrevet innovation.

Virksomheder, ikke kun produktionsvirksomheder, kan høste store gevinster ved at tænke i datadrevet innovation, hvorfor denne forundersøgelse kan være med til at danne et godt grundlag for hvordan vi i Nordjylland bedst muligt kan understøtte virksomhederne med at vækste hurtigt gennem datadrevet innovation.

Læs forundersøgelsen her  

 

Partnere

Kommuner:
Vesthimmerland & Jammerbugt

Erhvervsservice:
Erhverv Vækstimmerland & Vækst Jammerbugt


Kontakt

Julie Ringgaard Jensen 

Finansiering

Vækstforum Nordjylland 

Budget

500.000 kr.

Tidsperiode

Afsluttet