Værdien i at ansætte højtuddannet arbejdskraft

Publiceret 02-02-2021

Flere virksomheder skal se værdien i højtuddannet arbejdskraft. Akademikere i små og mellemstore virksomheder kan være nøglen til at sikre øget vækst og beskæftigelse hos det vesthimmerlandske erhvervsliv. Ansættelsen af højtuddannet arbejdskraft kan være med til at forbedre den enkelte virksomheds konkurrenceevne gennem øget produktivitet, innovation og nye markedsmuligheder.

Flere virksomheder skal se værdien i højtuddannet arbejdskraft.

Udfordringen ligger i at mange vesthimmerlandske SMV’er (små og mellemstore virksomheder) ikke har tradition for at tiltrække og ansætte højtuddannet arbejdskraft, og derfor sker der ikke et naturligt match mellem virksomhederne og de højtuddannede. Gennem et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Jobcenter Vesthimmerland og Erhverv Væksthimmerland er der opstartet et nyt projekt, Go Vest, som er en fælles indsats for at tiltrække udenlandske højtuddannede kandidater til Vesthimmerland og skabe dette match. Med fokus på de udenlandske højtuddannede bliver der tænkt i andre rekrutteringsbaner og nye faggrupper, som virksomhederne ikke normalt plejer at ansætte.

"Det er helt afgørende for virksomhedernes vækst samt udvikling i Vesthimmerlands Kommune generelt, at virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har behov for. Derfor har vi sat Go Vest projektet i søen for at imødekomme virksomhedernes behov"

Siger borgmester Per Bach Laursen og understreger, at et erhvervsliv i vækst også skaber grobund for bosætning.

Dokumenteret viden

At akademikere skaber vækst for den enkelte virksomhed, er dokumenteret viden. Tiltrækning af højtuddannede øger også ansættelsen af ufaglærte og erhvervsfagligt arbejdskraft. I gennemsnit 1,1 flere ufaglærte og 0,9 flere erhvervsfaglige medarbejdere. Det kan koste virksomhederne dyrt ikke at søge denne udvikling, både i forhold til vækst og produktivitetsfremgang. Løsningen er bl.a. en større og direkte dialog gennem en indsats, hvor der skabes mulighed for at bygge bro mellem virksomheder og akademikere

Flere virksomheder er allerede en del af Go Vest projektet

Netop denne brobygning er omdrejningspunktet i Go Vest. På nuværende tidspunkt deltager 14 virksomheder fra Vesthimmerland i projektet. En af dem er murer og entreprenørvirksomheden HME, Hornum. Her fortæller virksomhedens adm. direktør Knud Kristensen at;   

”Virksomheder er i dag kun bæredygtige ved at ansætte vidensmedarbejdere. Derfor har vi valgt at deltage i Go Vest projektet, da det for os er en mulighed for at ansætte højtudannet udenlandsk arbejdskraft, også inden for vores branche. Med projektet bliver barriere som sproget også imødekommet. Vi har i forvejen erfaring med ansættelse af højtuddannet arbejdskraft, også udenlandsk. Vi ser det som en uundværlig værdi grundet den hurtige udvikling. Det er ny viden, der skal til for at sikre videreudvikling af vores virksomhed”

Produktivitet, innovation, og nye markedsmuligheder

Højtuddannede er som sagt en væsentlig kilde til at øge produktiviteten og dermed fremme væksten. Go Vest projektet involverer højt kvalificerede udenlanske kandidater, som har en uddannelse fra deres hjemland og læser en hel eller en del af en videregående uddannelse i Danmark. Det er disse kandidater, som kan sikre virksomhedernes behov for højt kvalificeret arbejdskraft, hvis de overgår direkte til det danske arbejdsmarked. Problematikken, som projektet tager hånd om, er, at flere af kandidaterne går ledige, mens virksomhederne i Vesthimmerland efterspørger dem.

Undersøgelser viser, at en højtuddannet udenlandsk medarbejder skaber to nye arbejdspladser for hver ansættelse. Ligeledes viser de også, at produktiviteten bliver højere ved brug af udenlandske højtuddannede. Dette kan skyldes nye øjne og viden om løsninger, der kan hjælpe med at løfte produktiviteten over niveauet i danske konkurrerende virksomheder. Dette hænger også sammen med, at udenlandske højtuddannede kan bidrage til at få øjnene op for nye markedsmuligheder, såsom at skabe eksport til udlandet. Ydermere er der ved ansættelse af den nye udenlandske medarbejder også et møde med et nyt sprog, kultur og arbejdskultur, der skaber en helt ny og værdifuld indsigt.

Vidste du?

"SMV’er, der ansætter deres første akademiker, har efter tre år i gennemsnit 2,2 % højere sandsynlighed for at overleve, ansætter 4,5 medarbejder mere, og at deres værditilvækst i perioden er 38% højere end i året inden ansættelsen af akademikeren”

KILDE: EPINION FOR AKADEMIKERNES A-KASSE