Stort potentiale for innovation på lokale plejecentre

Publiceret 29-04-2022

Det EU-finansierede sundheds- og innovationsprojekt 'InnoPanTec' har nu været i gang i nogle måneder, hvor samarbejdet og vidensdelingen har kørt på højtryk.

Projektpartnerne Professionshøjskolen UCN, den svenske Mölndal Kommune og Vesthimmerlands Kommune var i sidste uge samlet til partnermøde i Sverige, hvor UCN fortalte om deres spændende undersøgelser på de lokale plejecentre, og om de mange skarpe observationer de har gjort sig.

Undersøgelserne har netop haft til formål at identificere smittekilder, og skal fungere som springbrættet til at igangsætte et større projekt, hvor målet er at teste teknologier og nye løsninger til forebyggelse af smittespredning.

Ifølge Jette Bangshaab, Programleder ved UCN Forskning og Udvikling, er det tværgående samarbejde utroligt vigtigt og givende.

Vi udnytter hinandens viden, kompetencer og positioner i systemerne til at samarbejde omkring nogle nye konkrete løsninger. Det er helt centralt at samarbejde på denne måde, da vi ikke kan bevæge os i det her felt uden hinanden.

Beboerne i centrum

UCN’s forskere, der har været hoppet i uniformen i Danmark og Sverige fortæller, at det har været en stor fornøjelse at besøge de lokale plejecentre, hvor de har oplevet et stort personligt engagement, og at beboerne i den grad er i centrum.

På plejecentrene i Vesthimmerland og Mölndal danner der sig det samme billede, hvor UCN har oplevet de samme udfordringer og muligheder, og er derfor kommet frem til nogle fælles temaer.

Potentiale for nye teknologier

Projektet kan endnu ikke løfte sløret for, hvilke konkrete løsninger, der vil blive arbejdet videre med, men kan allerede nu give et praj om, hvilken retning man ønsker at gå i.

Vi har i projektet indsamlet en masse data ved at observere og samtale med medarbejdere på plejecentre, og der er kommet mange spændende data ind, lyder det fra Jette Bangshaab, Programleder, UCN Forskning og Udvikling, der fortsætter:

Vi kan se, at der er mange muligheder inden for bestemte temaer. I det hele taget det her med at kigge på, om der er nogle teknologier, som kan understøtte forebyggelsen af smitte.

Projektets samarbejdspartnere ser også et potentiale i at arbejde med læringskultur, forstået som, hvordan man sikrer, at medarbejderne har en fælles forståelse og viden omkring smitteforebyggelse i praksis, når de hver dag står i meget komplekse opgaver.

Undersøgelserne har tydeliggjort, at det er en kompliceret sammenhæng. Det er ikke bare sådan lige at anvende en retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, når der er en beboer, der skal have hjælp - der sker mange ting i sådan en situation, fortæller Jette Bangshaab.

InnoPanTec vigtigste opgave er at understøtte, hvordan man arbejder med smitteforebyggelse samtidig med, at man tager hensyn til det menneske, der bor på plejecentret.

Projektet går nu ind i næste fase om at udvide partnerkredsen og indgå samarbejder med virksomheder.

Læs mere:

InnoPanTec

InnoPanTec for virksomheder

Fakta

InnoPanTec skal bidrage til den gode hygiejne på lokale plejecentre, og dermed mindske smittespredningen af Covid-19, bakterier og andre virusser. Dette skal ske gennem udviklingen af innovative sundhedsteknologier og ved et stærkt samarbejde mellem det offentlige, lokale virksomheder og videninstitutioner.

InnoPanTec er et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Mölndal Kommune og Professionshøjskolen UCN, og er finansieret af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Partnere

Kommuner:
Vesthimmerlands Kommune (Danmark)
Mölndal Kommune (Sverige)

Videnspartnere:
Professionshøjskolen UCN

Plejecentre: 
Plejecenter Solvang, Aars 
Plejecenter Bøgely, Løgstør
Plejecenter Fässbergs, Mölndal
Plejecenter Brogårdens, Mölndal

Projektejer:
Vesthimmerlands Kommune 

Finansiering

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kontakt

Stig Berg Norsk
Udviklingskonsulent

E:stin@vesthimmerland.dk
M:40721521

Budget

484.837 kr. 

Tidsperiode

3. Januar 2022-
30. Juni 2022