Smedevirksomhed har fået blod på tanden

Publiceret 18-08-2021

Ved at deltage i erhvervsprojektet NordVest Smart Production har den vesthimmerlandske virksomhed Grotrian A/S fået mod på at kaste sig ud i endnu flere tiltag og udviklingsprojekter

For de to ejere af Grotrian A/S, Lars H. Grotrian, direktør, (tv.) og Jan Søgaard, salgschef, har det været en positiv oplevelse at være ed i NVSP-projektet.

Det kan være svært at vide, om man er på rette vej, og i en tid, hvor udviklingen går så stærkt, er der for mange virksomheder ikke råd til at lave fejl. Det bekræftes af Lars H. Grotrian, direktør og medejer, Grotrian A/S.

Virksomheden i Østrup er gået fra at være en ganske traditionel smedevirksomhed, der primært har serviceret landbruget til i dag at bestå af fire afdelinger.

Hos Grotrian A/S er der således rivende gang i udviklingen, og der arbejdes med automatisering af alt fra ordreindgang til levering. Processen er hjulpet godt på vej med deltagelsen i projektet NordVest Smart Production.

- Projektet og forløbet har været givtigt for os, siger Lars H. Grotrian, direktør, Grotrian A/S og tilføjer:

- Det er ’hands on’ fra NVSP.

Han er begejstret for den ildhu, de forskellige parter i projektet er kommet med. Det har betydet, at Grotrian A/S har fået en rigtig god sparring henimod en større digital transformation af virksomheden.

- De har tydeligvis meget erhvervserfaring, og man kan mærke, at de brænder for projektet, konstaterer Lars H. Grotrian og fortsætter:

- Det er noget af det mest konstruktive, vi har været med i.

Grotrian A/S har været en del af NVSP-projektet siden 2019, og det første, der blev kigget på, var produktionsflow, datahåndtering og kommunikationen mellem maskiner.

 

Der er ikke råd til fejl 

Stalde og managementteknik er stadig det område, der fylder mest hos Grotrian A/S, men køl og varmeservice, hvor virksomheden kan være med hele vejen rundt med sikre og dokumenterede løsninger, har også vundet frem i virksomheden.

- Vi er ISO9001 certificererede på det hele samt arbejdsmiljøcertificeret ISO45001, forklarer Lars H. Grotrian.

En tredje afdeling i virksomheden, er Lagrotek Steel. Afdelingen er en industri- og smedeservice, som producerer og leverer delkomponenter til lokale virksomheder i hele Himmerland. Sidste del i virksomheden handler om laser- og vandstråleskæring.

- I 2019 skiftede vi den gamle laserskærer ud med en ny. Det har firedoblet vores kapacitet på laserskæreren, forklarer direktør Lars H. Grotrian.

Virksomheden har desuden investeret i en ny kantbukker, som nok er mindre men hurtigere end den gamle.

Investeringen er hjulpet på vej af LAG-midler. Ansøgningen hertil kom igennem med teknisk bistand fra Fonden Autonomous og Aalborg Universitet i forbindelse med NVSP-projektet.

- Vi har ikke råd til at lave fejl. Det har derfor været bekræftende at være med i projektet og bidraget til at tro på, at vi er på rette vej, fortæller Lars H. Grotrian.

Udover udskiftningen af laserskæreren og kapacitetsforøgelsen på kantbukkeren er et automatisk pladetårn ved laserskæreren, en robothåndtering ved kantpresseren og en robotsvejser nogle af de ting, der er på udviklingsplanen i forbindelse med projektet.

 


Udover alle de data, der allerede bliver opsamlet, ønsker Grotrian en endnu større database, hvor blandt andet data fra malkeanlæg og køleanlæg kan snakke sammen. Denne staldstyring er noget, som Professionshøjskolen UCN og Fonden Autonomous hjælper virksomheden med at se på.

Vil sænke energiforbruget på de store kvægbrug

NVSP-projektet har også været med Grotrian i stalden, nærmere bestemt Tinghøjgaard ved Arden, som fungerer som testgård for Grotrian.

På Tinghøjgaard er der 1.300 malkekøer, der malkes i en 2x42 malkestald med malkeanlæg fra israelske Afimilk, som forhandles i Danmark af Grotrian. Alene til vask i malkestalden anvendes 600-700 liter varmt vand i hver side.

Med et malkeanlæg fra Afimilk måles mælkeflow, konduktivitet samt mælkens indhold af fedt, protein og laktose. Systemet hjælper driftslederen med at overvåge den enkelte ko direkte fra computer, smartphone eller tablet.

Udover alle de data, der allerede bliver opsamlet, ønsker Grotrian en endnu større database, hvor blandt andet data fra malkeanlæg og køleanlæg kan snakke sammen. Denne staldstyring er noget, som projektpartnerne fra Aalborg Universitet og Fonden Autonomous hjælper virksomheden med at se på.

For kvægbrugerne er det altafgørende, at de får den bedst mulige afregning for mælken. Derfor stilles der høje krav til kvaliteten. Det er for eksempel vigtigt at sørge for, at mælken er kølet ordentligt ned. Men at der samtidigt ikke bruges mere varme end nødvendigt for at sænke strømforbruget.

- Mælkekøling er den største energisluger i en kvægstald, siger Chresten Madsen, maskinmester, Grotrian A/S.

- Forbruget af vand til køling er cirka fire liter pr. liter mælk svarende til 125 kubikmeter i døgnet på Tinghøjgaard, uddyber Jan Søgaard, salgschef og medejer, Grotrian.

Ved at få helt styr på strømforbruget og optimeret bedst muligt er Grotrian sikre på, at det vil gøre en forskel.

- Det kan være med til at optimere både produktion og dermed økonomi. Det vil være noget, der rykker på de store kvægbrug, fastslår både Lars H. Grotrian og Jan Søgaard.

Ved at få helt styr på og optimeret strømforbruget mest muligt vil det på store kvægbrug som Tinghøjgaard, der har 1.300 malkekøer i stalden, være noget, der kan mærkes på bundlinjen.

Læs mere om projektet her

 

 

Partnere

Kommuner:
Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner 

Erhvervsservice:
Erhverv Væksthimmerland, Vækst Jammerbugt, Thy Erhvervsforum & Mariagerfjord Erhvervsråd

Videnspartnere:
Aalborg Universitet & Fonden Autonomous

Projektejer:
Vesthimmerlands Kommune 

 

Finansiering

EU's Regionalfond
Erhvervsministeriets yderområdepulje
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kontakt

Henrik L. Egestad
Julie Ringgaard Jensen 

Budget

25.540.953 kr.

Tidsperiode

15. marts 2017-
31. august 2022