Innovation der kan mærkes

Publiceret 10-10-2022

I muslingebyen Løgstør ligger virksomheden Dantank A/S, der siden 1988 har udviklet og produceret tanke, værktøjskasser og individuelle løsninger til lastbiler. Dantank har gennem deres deltagelse i erhvervsprojektet NordVest Smart Production igangsat flere nye spændende tiltag og projekter til stor gavn for deres udvikling og vækst.

Det rette grundlag for digitalisering

Dantank oplevede første gang NVSP-projektets opsøgende tilgang til innovation, da det lokale erhvervskontor Erhverv Væksthimmerland kontaktede dem med tilbuddet om at igangsætte en digital transformation af virksomhedens produktionsgrundlag. Kort tid efter fik Dantank besøg af Fonden Autonomous og Aalborg Universitet.

Poul Ole Sørensen, Salg og projekt Dantank, fortæller, at virksomheden gik med samme idé, men igangsættelsen af en digital transformation krævede det rette grundlag og kompetencer, og derfor sagde de omgående ja tak til projekttilbuddet.

Vi havde et nyt produkt i tankerne, hvilket krævede et digitalt grundlag for at kunne komme videre i processen, lyder det fra Poul Sørensen, der fortsætter:

Det at være en del af NVSP og få besøg af Aalborg Universitet har været utroligt givende for os, især for at få nye tiltag sat i gang.

De har fået skubbet os i gang og holdt os i ørerne, fortæller Poul Ole Sørensen med et smil på læben.

Ansøgning om patent

Dantank har for alvor fået sat gang i deres forretnings- og procesudvikling, og har som resultat af NVSP fået en medfinansiering til udviklingen af et nyt ophængningssystem gennem Innovationsfondens projekt ’Innobooster’.

Samarbejdet og den innovative tilgang til produktudviklingen har nu betydet, at Dantank har indgivet en patentansøgning, som de spændt venter på går igennem.

Poul Ole Sørensen lægger især stor vægt på deres værdsættelse af Aalborg Universitets
akademiske medarbejder Svend Aage Hansen.

Svend Aage har lagt mange kræfter i vores virksomhed. Han har ikke bare været en konsulent, men en praktiker og læremester for os, hvor vi har været på bar bund.

Uden NVSP havde vi ikke stået der, hvor vi står i dag, konstaterer Poul Ole Sørensen.

Mange nye sideveje

Innovationen har kunne mærkes hele vejen ned igennem virksomheden, og har medført en masse nye sideveje, hvor der er blevet sat skub i udviklingen af tiltag og produkter som et nyt ERP-system, CAD-program til udvikling af 3D tegninger og konstruktioner, ID-mærkning af tanke, handsketørrer til lastbiler og en frostfri spildevandstank.

Dantank er bl.a. kommet på forkant med et nyt myndighedskrav, hvor afmærkning af alle deres komponenter til lastbiler skal kunne spores tilbage til virksomheden.

Tidligere har vi banket et nummer på vores komponenter, men nu er vi tæt på at have en færdig løsning, hvor vi laver en graveringsproces med en helt anden smartere teknologi end den, vi bruger i dag, siger Poul Ole Sørensen.

Virksomheden er derfor i fuld færd med at indfører et nyt ERP-system, der skal kunne opsamle al deres data.

Vi er netop gået i gang med processen om at opdaterer vores ERP-system, og vi kan allerede nu se, hvilken forskel det gør, lyder det fra Poul Ole Sørensen.

En ihærdig studiemedhjælper

Gennem NVSP har DanTank ansat studiemedarbejderen Lasse Kristensen, der er ved at uddanne sig til produktionsteknolog.

Lasse er ansvarlig for at tegne og udvikle prototyper i deres nye CAD-program, og har i den forbindelse bl.a. tegnet en handskekasse til lastbiler, der lever op til bestemte miljøkrav.

Dantank forventer, at produktet kan være med til at bringe nye supplerende produkter ind i det nuværende produktprogram.

Vi har lige pludselig fået en helt anden mulighed for at få noget fremstillet ude i byen, hvilket har gjort, at vi kan få produceret nogle ting som vi ellers ikke tidligere havde mulighed for, fortæller Poul Ole Sørensen, der fortsætter om virksomhedens begejstring for Lasse:

Der er et stort behov for Lasses kompetencer i vores virksomhed. Det er vores mål at arbejde henimod, at han bliver fastansat, når han er færdiguddannet.

Digitalisering i et tempo, hvor alle kan være med

For Dantank er der en stor vigtighed i at sikre den digitale transformation af virksomheden sker i det rette tempo. Dette gælder også i deres transformation til at blive en papirløs fabrik. Hvor de har oplevet en stor interesse fra de enkelte medarbejderne.

Vi har nogle utrolige gode medarbejdere, som meget gerne vil NVSP, og som meget gerne vil være med i diskussionen. Digitaliseringen af vores virksomhed skal ske i det rette tempo, hvor alle medarbejdere kan følge med, og hvor der stille og roligt bygges ovenpå, konstaterer Poul Ole Sørensen.

Dantank er begejstret for igangsættelsen af en digital transformation af deres virksomhed, og fortsætter i samme dur med mange nye tiltag og projekter på vej.

Tag et kig i vores nye virksomhedskatalog

Den positive udvikling hos Nowas er blot én ud af mange gode digitaliseringshistorier i det vesthimmerlandske - Her kører innovationen, udviklingen og væksten på højtryk. 

Tag et kig i vores nye virksomhedskatalog og læs flere spændende historier.

Læs kataloget her 

Om projektet

I 2017 blev NordVest Smart Production projektet igangsat mellem Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner med en vision om at tilbyde lokale små og mellemstore virksomheder muligheden for at benytte sig af digitale ressourcer til at skabe innovation, udvikling og i sidste ende værdi. Metoden hertil blev kaldt opsøgende innovation og gik i al enkelthed ud på, at virksomhederne fik besøg af eksperter ”on location”, som kortlagde potentialer og guidede igennem hele processen. Projektet afsluttet i august 2022. 

NordVest Smart Production er finansieret af EU's Regionalfond, Erhvervsministeriets yderområdepulje og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Finansieret af EU's Regionalfond,