Højtuddannet viden skal være med til at fremtidssikre vesthimmerlandsk virksomhed

Publiceret 25-01-2023

Hos maskinfabrikken Fransgård har det givet nye muligheder og perspektiver at have en studiepraktikant. Så meget, at praktikanten, Nikolai, efter endt studie er blevet fastansat i en fuldtidsstilling hos maskinfabrikken.

Forud for sin praktik besøgte Nikolaj virksomheden, hvor han fik en rundvisning og en god snak om mulighederne for deres samarbejde. Han blev vist de maskiner, som Fransgård Maskinfabrik selv ønskede udvikling på, da de har oplevet, at de ikke altid havde den løsning, kunderne efterspørger. Som udvikling- og produktionschef Bjørn Kristensen udtrykker det:

”Vi har valgt at få en produktionsteknolog for at få noget mere viden, både inden for projekter og styring af produktionen.”

Nikolai oplevede derfor i sin praktik, at han fik mulighed for at bidrage med nye idéer. Han oplevede, at han blev mødt af interesse og åbenhed, når han kom med forslag:

”De sagde altid, ”lad os prøve det af i virkeligheden, lad os teste det.”

Nye muligheder 

Hos Fransgård oplever de også, at praktikforløbet og den efterfølgende ansættelse af en produktionsteknolog har givet virksomheden nye muligheder:

”Der har været en stor hjælp i Nikolai, fordi han ser tingene på en lidt anden måde, end vi har gjort førhen.”

Samtidig oplevede Nikolai, at virksomhedens åbenhed og nysgerrighed under praktikken var en god mulighed for at koble teori fra uddannelsens undervisning sammen med erfaringer fra praksis. Da han fik muligheden for at gå i dybden med forskellige problemstillinger gennem sin praktik, oplevede han, at han havde en bred viden fra sin undervisning, som han kunne bruge i praksis. Samtidig fik han under praktikken en del praktisk viden om at producere maskiner.

Bjørn uddyber, at både praktikforløbet og ansættelsen af Nikolai har givet andre muligheder:

”Det er blandt andet det her med at få produceret tingene hurtigere, gøre tingene nemmere i produktionen og undgå for mange håndteringer.”

For Nikolaj har hele forløbet lært ham vigtigheden i at inddrage erfaringerne fra dem, der til dagligt står ved maskinerne – og den tværfaglighed sætter han stor pris på.

Fra praktik til fastansættelse 

Efter endt praktik skrev Nikolaj et projekt om produktionen, hvor han undersøgte, hvad der med fordel kunne optimeres. Dette medførte altså en fastansættelse hos Fransgård Maskinfabrik – noget både Nikolai og virksomheden oplever som berigende. For det er netop sådan en som Nikolaj, der kan hjælpe Fransgård med at tænke fremad i verden, da 90% af Fransgårds produktionen sendes til udlandet, herunder Norge, Sverige og USA. Her kan Nikolai hjælpe med det udviklingsmæssige i relation til digitalisering og produktionsstyring, der kan være med til at fremtidssikre virksomheden, som Bjørn udtrykker det. Dette opleves som en fordel i den 50 år gamle virksomhed.

Historien om Fransgård er et godt eksempel på styrken i det regionale projekt Vækst via Viden 2.0, hvor formålet er at tiltrække højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft. Arbejdskraft, der kan og skal være med til at sikre udvikling og nye muligheder – ligesom Nikolaj gjorde gennem sin praktik og nu gør gennem sin fuldtidsstilling hos Fransgård. Projektet er med til at fremtidssikre og udvikle de vesthimmerlandske virksomheder.

Søger din virksomhed en praktikant? Lad os repræsentere din virksomhed på Karrieremessen

I søger måske en praktikant, ny medarbejder, studiemedhjælper, et projektsamarbejde eller ønsker I blot at skabe synlighed?

Vi vil gerne give jer en unik mulighed for at skabe synlighed omkring jeres virksomhed på dette års karrieremesse d. 22. marts 2023 i Gigantium Aalborg. 

Det eneste I som virksomhed skal gøre er at sende relevante informationer eller eventuelle stillingsopslag til os, så tager vi dem med på vores messestand og repræsenterer jer.

Følg linket, udfyld skabelonen og tryk send:

Skabelon