En sidste Smart Talk

Publiceret 24-08-2022

Lokale virksomheder fra Vesthimmerland, Thy, Mariagerfjord og Jammerbugts kommuner var samlet til den sidste såkaldte SmartTalk i erhvervsprojektet, NordVest Smart Production. Stedet var Aalborgs Universitets SmartLab, hvor de foruden vidensdeling fik inspiration til fremtidens digitale produktion.

Inspiration og vidensdeling

Denne onsdag eftermiddag på Institut for Materialer og Produktion dannede rammen for at dele konkrete erfaringer fra NordVest Smart Production samt at søge ny inspiration hos hinanden og den lille ”fabrik”, SmartLab. Målgruppen for denne SmartTalk var alle små og mellemstore virksomheder, som kunne se et fremadrettet behov for eller havde en interesse i at arbejde med digitalisering, uanset om de har deltaget i projektet tidligere.

Derfor spændte typerne af oplæg bredt og repræsenterede en blanding af fagspecifikke præsentationer som 3D scanning og mere generelle emner som papirløs produktion. Dertil kom indslag fra Aalborg Universitet om bl.a. maskinlæring og automatisering af materialeflow.

De lokale virksomhedsrepræsentanter havde efter hvert oplæg mulighed for at stille uddybende spørgsmål og det var tydeligt, at interessen for at tage ved lære af andres erfaringer og udfordringer var til stede. De lokale virksomheder ville gerne inspireres og i den afsluttende debat om behov for yderligere netværk blev der udtrykt et stærkt ønske herom til erhvervschef Dan Skovgaard fra Erhverv VækstHimmerland og akademisk medarbejder Svend Aage Hansen fra Aalborg Universitet.

Digitaliseringen fortsætter

Selvom NordVest Smart Production projektet er afsluttet, fortsætter den digitale udvikling, og behovet for sparring og samarbejde med erhvervskontorer og vidensinstitutioner består i de lokale virksomheder.

Poul Ole Sørensen, Salg og Projekt, ved Dantank i Løgstør pointerede, at de små virksomheder har masser af ideer i skuffen, som de ikke får udviklet, før de får adgang til de digitale og humane ressourcer, som et sådant projekt kan tilbyde.

Erhverv VækstHimmerland og Vesthimmerlands Kommune har derfor taget erfaringerne med videre. I 2020 blev der igangsat endnu et projekt med fokus på lokale virksomheders digitalisering og der blev desuden nedsat en Tænketank med repræsentanter fra erhvervslivet, byrådet og eksperter til arbejdet med lokale virksomheders digitale modning.

De lokale erhvervskontorer er de små og mellemstore virksomheders indgang til netværk og ekspertviden. For der er ingen tvivl om, at digitalisering er en afgørende faktor i arbejdet med at fastholde lokale arbejdspladser, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og kontinuerligt udvikle det lokale erhvervsliv i Vesthimmerlands Kommune. 

Har du også en interesse for digital udvikling i din virksomhed, kontakt da Erhverv VækstHimmerland for yderligere information og sparring.

Kontakt

Et værdiskabende projekt

I 2017 blev NordVest Smart Production projektet igangsat mellem Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner med en vision om at tilbyde lokale små og mellemstore virksomheder muligheden for at benytte sig af digitale ressourcer til at skabe innovation, udvikling og i sidste ende værdi. Metoden hertil blev kaldt opsøgende innovation og gik i al enkelthed ud på, at virksomhederne fik besøg af eksperter ”on location”, som kortlagde potentialer og guidede igennem hele processen. Resultaterne talte for sig selv og repræsentanter fra de deltagende virksomheder roste i særdeleshed projektets tilknyttede eksperter.

Selvom NordVest Smart Production har øget digitalisering med henblik på værdiskabende innovation som formål, har projektet haft den afledte effekt, at vejen er blevet kortere mellem vidensinstitutionernes forskere og studerende og de lokale virksomheder. Det har været en væsentlig pointe i et udviklingsperspektiv, hvor Vesthimmerlands og Jammerbugt har haft fokus på fremtidens kompetencer og i sidste ende lokale arbejdspladser.

 

Finansieret af Den Europæiske Union