Ekspertviden der rykker

Publiceret 13-09-2022

Den innovative Løgstør-virksomhed Nowas A/S har gennem erhvervsprojektet NordVest Smart Production fået en helt ny tilgang til udviklingsprocesser og konkrete værktøjer de gør brug af i deres egenproduktion.

På billedet ses Mark Donslund, Adm. Direktør, og Immanuel Danielsen, Udvikling.

Nowas er et grossistselskab, der leverer professionelle rengøringsprodukter, og inden for de sidste år har virksomheden været i en rivende udvikling. De har siden 2017 fordoblet deres medarbejderstab.

Som resultat af den øgede vækst og udvikling er virksomheden nu rykket i nye faciliteter, og udvider snart med endnu en fløj.

Vi værner om vores medarbejdere og de lokale arbejdspladser, som er grunden til, at vi ligger hvor vi gør og vælger at bygge til her, udtaler Adm. Direktør, Mark Donslund.

Hos Nowas mærker man en stor efterspørgsel, hvilket har ført til en større lagerbinding og øget produktion af egne produkter. 

Går vi nogle år tilbage startede vi med at sælge det, der var på markedet. Nu udvikler vi vores egne produkter. Udviklingen af egne produkter fylder og kommer til at fylde mere og mere i vores gesjæft, siger Mark Donslund.

Opsøgende innovation

Adm. Direktør, Mark Donslund, blev for første gang gjort opmærksom på det innovative erhvervsprojekt, da det lokale erhvervskontor Erhverv Væksthimmerland kom forbi, som efterfølgende satte ham i kontakt med projektfacilitator Fonden Autonomous. NordVest smart Production er et lokalt forankret erhvervsprojekt, som har til formål at øge digitaliseringen i små og mellemstore virksomheder.

Fonden som primus motor på virksomhedsforløbet stod for den indledende projektfacilitering med gennemgang af Nowas arbejdsgange og processer.

Vi er i virksomheden meget interesseret i, hvordan kan vi optimere vores arbejdsgang og processer. Vi er omkring 40 medarbejdere, og vi skal have hele kæden til at fungere.

Vi stillede os selv det spørgsmål, om der er nogle steder, hvor vi kan optimere arbejdsgangen eller kommunikationen. Er der nogle steder, hvor noget kan gøres mere automatisk eller digitaliseret, fortæller Mark Donslund.

Virksomhedens ERP-system, herunder håndtering og anvendelse af data, kom hurtigt i søgelyset.

Fonden Autonomous kom med nogle gode anbefalinger i forhold til vores ERP-system. Det har været rigtigt sundt at få set på vores system med friske øjne, evaluere og være lidt mere objektive på, om der er noget vi kan gøre bedre eller anderledes - hvilket jeg syntes har været en rigtig god støtte, udtaler Mark Donslund.

De friske øjne har nu ført til, at virksomheden selv er i færd med den større opgave at skifte deres ERP-system.

Ny patent på vej

Fonden Autonomous introducerede Nowas for Svend Aage Hansen, akademisk medarbejder, fra Aalborg Universitet. Sammen med virksomheden så de hurtigt mange spændende veje, de kunne gå, i forhold til produktionslinjen.

De mange projekttimer har nu ført til udviklingen af en ny og innovativ applikation, der i øjeblikket søges patent hjem på.

Vi har sammen med Svend Aage startet et projekt op, som stadig kører den dag i dag. Han har bl.a. hjulpet os med at få lavet en markedsanalyse, udvikle produktet og undersøge hvilken vej vi skulle gå i forhold til patent, samt hvordan vi skulle søge den hjem, fortæller Immanuel Danielsen, Udviklingsafdeling, Nowas.

Immanuel Danielsen, som er ansvarlig for udvikling af nye produkter, har gennem forløbet haft et tæt samarbejde med Aalborg Universitet. Immanuel har bl.a. været med til at tegne, designe og bygge prototypen til det nye produkt.

Det er gået over al forventning. Nu venter vi faktisk bare på, at patentet går igennem, konstaterer Immanuel Danielsen.

En struktureret Georg Gearløs

Gennem samarbejdet med Aalborg Universitet har Nowas lært meget omkring deres egen procesudvikling.

Vi har lært meget omkring processer og strukturering af udviklingsprojekter. Vi er blevet meget mere struktureret i den indledende fase, hvor vi samler tanker og idéer.

Samtidigt har vi fået et nyt redskab, hvor vi kan visualisere processen og sætte nogle konkrete mål. Vi var lidt kritiske til at starte med, men det er faktisk et kæmpe værktøj for os den dag i dag, lyder det fra Immanuel Danielsen. 

Langt i deres digitale rejse

Inden introduktionen til NordVest Smart Production var Nowas allerede godt i gang med at sætte et digitalt spor gennem hele virksomheden.

Vi har hele tiden haft et fokus på en digital transformation af virksomheden, hvilket også har resulteret i, at vi klarer os ret så godt.

Vi gik i gang med vores digitale transformation, før det var en tendens. Det er selvfølgelig stadig i proces, men vi er langt, fortæller Mark Donslund.

Nowas ser ind i at implementere automatlager og robotstyring - en drøftelse de også har haft med Fonden Autonomous, men vurderingen lød at skifte ERP-systemet først.

Man skal kunne kravle før man kan gå. Digitalisering skal ske den rigtige vej rundt, siger Mark Donslund.

Virksomheden er bl.a. i gang med at blive papirløs, en proces, der allerede på nuværende tidspunkt har skabt stor værdi og sikret et mere effektivt dataflow på tværs af virksomheden.

Alle medarbejdere på vores værksted og lager har fået en tablet, hvilket sikrer, at de altid har adgang til den rette data.

Vi vil gerne have virksomheden så digitaliseret som overhovedet muligt, så det hele bare kører. Vi kører f.eks. med store vareflow, og der skal tingene gerne bare kører af sig selv, fortæller Mark Donslund.

Ser ind i flere spændende projekter

For Nowas har det været meget givende og brugbart at være en del af NordVest Smart Production. Det har givet dem nogle færdigheder og værktøjer, som de dagligt gør brug af.

Vi har lært mere om os selv og fået set på virksomheden med nye briller. Det er ikke bare enkeltstående projekter og produkter vi har fået ud af det, men også principielle ting, konstaterer Mark Donslund og fortsætter:

Vi har fået lavet en handlingsplan på, hvordan vi fremadrettet bærer os ad, når vi skal udvikle nye produkter.

Involveringen af Aalborg Universitet har især været givende for udviklingsafdelingen, og vi er meget glade for at have haft en dialog og sparring med Fonden Autonomous, der er ekstremt engageret i deres arbejde – en sparring vi håber på at kunne trække på igen, afslutter Mark Donslund.

Tag et kig i vores nye virksomhedskatalog

Den positive udvikling hos Nowas er blot én ud af mange gode digitaliseringshistorier i det vesthimmerlandske - Her kører innovationen, udviklingen og væksten på højtryk. 

Tag et kig i vores nye virksomhedskatalog og læs flere spændende historier.

Læs kataloget her

 

Om projektet

I 2017 blev NordVest Smart Production projektet igangsat mellem Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner med en vision om at tilbyde lokale små og mellemstore virksomheder muligheden for at benytte sig af digitale ressourcer til at skabe innovation, udvikling og i sidste ende værdi. Metoden hertil blev kaldt opsøgende innovation og gik i al enkelthed ud på, at virksomhederne fik besøg af eksperter ”on location”, som kortlagde potentialer og guidede igennem hele processen. Projektet afsluttet i august 2022. 

NordVest Smart Production er finansieret af EU's Regionalfond, Erhvervsministeriets yderområdepulje og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Finansieret af EU's Regionalfond