De rette kompetencer er afgørende for virksomhedernes succes

Publiceret 10-05-2021

Vil du gerne blive klogere på fremtidens arbejdskraft, og hvordan man som virksomhed tiltrækker de rette kompetencer? Så kom til en spændende Smart Talk, der stiller skarpt på fremtidens arbejdskraft.

Projektet NordVest Smart Production, der har fokus på at øge digitaliseringen i de små- og mellemstore virksomheder, inviterer til en spændende Smart Talk, der stiller skarpt på fremtidens arbejdskraft.

Som en del af det EU-finansierede projekt har der allerede været afholdt en række Smart Talks, og den næste i rækken finder sted torsdag den 27. maj hos Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Hobro.

- Overskriften for denne Smart Talk er fremtidens arbejdskraft, og der vil blandt andet være fokus på, hvordan man fastholder og udvikler sine gode medarbejdere samt rekrutterer nye medarbejdere med de rigtige kompetencer, fortæller Henrik Egestad, programdirektør, Autonomous, der er en af de stærke kræfter bag projektet.

Kompetencer er en af de største barrierer for digital omstilling, og derfor er det vigtigt at skrue på de rette knapper - men hvilke? Det vil man kunne få svar på ved at deltage i Smart Talken, hvor blandt andet Dansk Industri vil give et overblik over situationen i de danske virksomheder og give deres bud på, hvilke knapper der kan skrues på.

CompanYoung A/S, der hjælper virksomheder med at rekruttere nye medarbejdere, vil fortælle om, hvad der kendetegner de unges karriereønsker, og mindst lige så vigtigt, hvad der kendetegner virksomheden, hvor de unge vil arbejde.

- Smart Talken vil ligeledes stille skarpt på, hvilke forventninger, der vil være til organisering og ledelse i fremtiden. Det hele vil munde ud i en paneldebat, hvor også uddannelsesinstitutionerne HEG og Erhvervsakademi Dania vil være repræsenteret sammen med indlægsholderne, siger Henrik Egestad.

 

Fire kommuner i rivende udvikling


De deltagende virksomheder i NordVest Smart Production er blevet godt hjulpet på vej ind i en mere digitaliseret verden, som er nødvendig for at kunne følge med udviklingen. Det stiller samtidig krav til virksomhedernes kompetencer, som bevæger sig ind på et område, de måske ikke har den store erfaring med.

Og det er tilfældet i alle fire kommuner: Mariagerfjord, Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt, som deltager i det EU-finansierede projekt.

Projektet har haft stor succes med at skabe resultater i virksomhederne, men det er ifølge Henrik Egestad også blevet tydeligt, at behovet for specialiseret viden ikke er til at komme uden om, og det gælder for mange af de små- og mellemstore virksomheder i de fire kommuner.

- Der er ingen tvivl om, at behovet er blevet større. Der er flere virksomheder, der skal bruge de specialiserede kompetencer til at komme hen imod en mere digitaliseret verden, fastslår Lars D. Vester, erhvervskonsulent, Mariagerfjord Erhvervsråd.

Med Smart Talken om fremtidens arbejdskraft ser samarbejdspartnerne bag NordVest Smart Production frem til at give både virksomheder og deres fremtidige medarbejdere et indblik i den digitaliserede udvikling, og hvilken betydning den har for, at alle parter får succes.

Det fulde program for Smart Talken kan findes

her.

 

Foto:

44 virksomheder fra Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune deltager i NVSP-projektet, der har fokus på en øget digitalisering hos SMV’ere. Copyright: Autonomous.

       

For yderligere oplysninger kontakt:

Henrik Egestad, programdirektør, Autonomous, tlf. 42144497

Lars D. Vester, erhvervskonsulent, Mariagerfjord Erhvervsråd, tlf. 29161012

 

Partnere

Kommuner:
Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner 

Erhvervsservice:
Erhverv Væksthimmerland, Vækst Jammerbugt, Thy Erhvervsforum & Mariagerfjord Erhvervsråd

Videnspartnere:
Aalborg Universitet & Fonden Autonomous

Projektejer:
Vesthimmerlands Kommune 

 

Finansiering

EU's Regionalfond
Erhvervsministeriets yderområdepulje
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kontakt

Henrik L. Egestad
Julie Ringgaard Jensen 

Budget

25.540.953 kr.

Tidsperiode

15. marts 2017-
31. august 2022